Forskning i Tiveden

- är vår webplats för presentation av fakta, folktradtion och ny forskning om vår bygd som

är den gränsbygd som förr utgjordes av västra delen av Kronoallmänningen Stora Tiveden

Högsåsen Natur o kulturförening                           www.hogsasenitiveden.se

 

 

Begreppet Tiveden

 

 

Syftet med hemsidan

 

Kontakt             

 

 

Från och med den 28e februari går det inte att uppdatera den här sidan.

Vi jobbar på lösning.

 

Vi hänvisar till Högsåsen facebooksida

https://www.facebook.com/pages/H%C3%B6gs%C3%A5sen-kultur-o-natur/163600900348114?ref=hl

 

 

 

 

 

 

 

Index

 

Bebyggelse

Backstugeruiner

Byar

Gårdar,torp

Högsåsen - översikt

Stavastugan - äldst ?

Åsebol

 

Byggnadsverk

övrigt

Gårdsjö sågs dammar

Kvarnar

Slottsbols dammar

Slottsbols kvarn

Slottsbols vädersåg

 

Industriminnen

med skogsbruk

Båttrafik på Unden

Gårdsjö såg, hyvleri

Industriverksamhet runt Unden

Kolarplatser, bottnar mm

Korteruds stenbrott

Kraftstationen

Kvarnstensberget

Skogsbygdens industricentrum

Tjärgravar

Torvströfabriken

Unden, timmerflottning

Unden, tjärtillverkning

Vadmalsstampen

 

Minnesmärken - fornminne

Gränsstenar

Järnframställningsgropar

Minnesmärke flygolycka

Pilspetsen i Boterud

Roparkorset

Roparstenar

Tivägen m milstenar

 

Natur

Eva-eken

Högsåsen växtprakt

Jättekleva

Kämpetallen

Medicintallen

Morfarskärret

Korteruds ändmoräner

Korteruds hasselbuskar

Ormgran

Skogsfruns blomma

Vattenkällor

 

Specialer

Eriksgatan över Tiveden

Högsåsen fjärilsparadis

Högsåseberg utsiktsplats 

 

Kvarnfallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Det var en gång ett möte ...

 

I november år 2006 samlades ett tiotal personer en kylen höstkväll för att prata hur de påbörjade vandringslederna i Högsåsenbygden bäst kunde kopplas ihop med sevärdheterna och hur informationen till vandrare och besökare skulle läggas upp.

 

Det blev starten på det som kom att benämnas Kulturhistoriska gruppen i föreningen och som snabbt kom att ta upp en mängd olika spörsmål och aspekter från bygdens historia och nutid.

 

Över tid har det framtagna och nedtecknade och till vis del sorterade materialet blivit en ansenlig mängd, plus skall sägas det som föreningen själva tagit fram genom åren.

 

Så tisdagen den 22 januari 2009 beslutade gruppen att starta upp en websida och där tillgängliggöra och publicera material från bygden.

Namnet kom att bli - Forskning i Tiveden.

 

 

    

 

****************************************************

 

Skogsbygdens industricentrum

 

Kanske är det bygdens enskilt viktigaste kulturhistoriska plats - området där Gårdsjön övergår i bäcken som blir Åsebolsbäcken.

Området här var förr platsen för en omfattande industriverk-samhet med såg, hyvleri, torrströfabrik och vadmalsstamp. Här fanns också ångturbin och kraftstation. Här mitt ute i skogen alltså.

Detta var arbetsplatsen för många av skogsbygdens män och listan över anställda upptog långt mer än 100 anställda, om än många säsongsarbetande.

Platsen är sedan länge ett stiftsreservat och ägs alltså av Svenska kyrkan, Skara stift, och sköts av oss i Högsåsen föreningen.

Läs mer !

 

 

 

 

*********************************************** 

 

Vi kommer undan

för undan

att fylla på sidan

med material

***************

 

Kulturhistoria

Amerikaresenärerna

Högsåsen gamla by med 7:an

Mullerud och digerdöden

Roparrörelsen

Svedjefinsk invandring

Upproret i Binneberg

 

 

Speciella personer

Constantia Kungadottern

Johan i Gropa

Jon i Kojebolet

Martin Henningsson

Sanfrid Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use