Backstugeruiner

 

Det finns ett flertal backstugeruiner i vår bygd, med betoning på just ruiner. Några egentliga backstugor finns inte kvar, tyvärr.

 

Lotta Anderssons backstuga