Byar

Detta är tänkt som en samlingssida för de byar som finns och fanns i bygden. Frågan är då självklart vad som skall definieras som by till skillnad från enskilda gårdar. Lite svävande är gränsen så klart, men i de fall där folk historiskt sett det eller betraktat det som en by, så kan man väl säga att det är en by även om antal byggnader eller fastigheter eller boningshus inte varit så många.

Varje by får en egen länk och sedan är det troligt att inne på respektive by-sida blir det också länkar. Antingen till andra specialsidor eller till rubriker som återfinns på första sidan och som har med byn att göra.

Allmänningarud - Arneröd

Slottsbol
Barrud Åsebol
Högsåsen

Korterud