Constantia Eriksdotter Vasa - Kungadottern

 

Constantia Eriksdotter 1560-1649

f. 13 juni 1560. Begraven norr om koret i Undenäs gamla kyrka, nedbrunnet i slutet av 1800-talet. Utomäktenskaplig dotter till Gustav Vasas son Erik XIV.

Moder Agda Persdotter, dotter till en förmögen borgare i Stockholm, som enligt en handskrift haft ”en smärt och vacker växt med ett fint ovalt ansikte, stora, djupblå ögon och ljusbrunt hår”. Med henne hade Erik även döttrarna Virginia f. 1559 och Lukretia f. 1564.

Constantia gifte sig 1594 med Henrik Frankelin, f. omkring 1545 och troligen av engelsk börd.

Constantia fick ”för sin försörjning” detta år av kung Sigismund ett antal gårdar i Tunhems och Gärdshems socknar i Älvsborgs län.

Året efter erhöll hon av Hertig Karl; Bocksjö, Hanefjäll, Hult, Igelstad(2 gårdar), Fräckestad, Häggeboda, Undenebotten, Baggebolet, Galtabolet(Höghult), Skallebolet(Undevi), Sannerud och Kungsbacken i Undenäs socken samt Trälket i Halna.

Hennes make Henrik erhöll 1602 av Hertig Karl en rad gårdar omkring sjön Unden; Ramsnäs, Barrud och Åsebolet i Hova socken samt Överby samt Sälsendy och Bölet med de underliggande Torpen Skeppshult, Önsbolet, Hundsbölet, Hovet(Håff), Havsmon och Kyrkogårdsön i Undenäs socken. Även ett stort antal gårdar i Östergötland tillföll makarna.

 

Med Henrik Frankelin fick Constantia 4 barn Carl, Maria Katarina, Johan och Elisabet. Från Elisabet härstammar den s.k. Strålesläkten från vilka ett stort antal Tivedsbor idag har sina anor från Gustav Vasa.

 

Bocksjöholm kom att bli en utav sätesgårdarna där familjen tidvis vistades.

 

Sammanställning av JC Wahlbäck.

Källa: Constantia Eriksdotter – Kungadottern på Bocksjöholm och Odensfors, 1992, av Ingemar Wikenros

****************************

Ingemar Wikenros har forskat mycket kring Constantia och är en stor kännare av hennes och hennes släkts liv. Han har bl.a. författat ett mycket innehållsrikt häfte om Kungadottern.