Eriksgatan - Tivägen med milstenar 

Rubriker

 April 2009 - Vandringsled på gamla Eriksgatan, Fakta om Eriksgatan med karta, Vackraste milsten,

 

 

April 2009 - Vandringsled på gamla Eriksgatan

Vi har nu mer eller mindre gjort klart med en vandringsled som även går på gamla Eriksgatan ! Det blir utmed en sträckning från Orrkullebäcken, och Tvelins fastighjet, och en sträcka på 800 m - 1 km söderut. Den går på befintliga grusvägar som idag går mellan de olika fastigheterna.

 

Fakta om Eriksgatan med karta

Det finns en helt fantastisk webplats om Eriksgatan:   http://www.kulturarvostergotland.se/eriksgata/. Och överhuvudtaget så ha just Östergötland gjort oerhört mycket runt sin del av Eriksgatan. Imponerande.

Eriksgata är den resa som nyvalda medeltida svenska kungar genomförde och på det viset blev bekräftade av de olika landskapens lagmän.

Själva resvägen beskrivs första gången  i Upplandslagen och Södermannalagen (1296-1327). Där står: Uppsala-Strängnäs-Svintuna-Holaved-Junebäck- Ramundeboda-Oppboga bro-Östensbro-Uppsala.

Den politiska betydelsen försvann i och med Gustav Vasa, kung 1520, som avskaffade processen att välja kung och istället införde arvmonarki. Det hindrade dock inte att flera kungar valde att göra en Eriksgata och satte stor betydelse i att få göra denna urgamla färd och visa upp sig för folket, bland annat gjorde Karl XI, Fredrik I, Adolf Fredrik och Gustav III sina Eriksgator. 

Resan startade i Uppland, där kungen valdes och vidare genom Södermanland till Östergötland och runt Vättern på östra stranden. Södra delen av sjön är Småland och sedan upp till Västergötland och våra bygder för vidare färd via Närke och Västmanland tillbaka till Uppland.

Magnus Erikssons landslag  (1335-45) beskriver Eriksgatan på följande vis. Texten hämtad från Wikipedia:

"Nu skall konungen rida sin eriksgata, och landens män skola följa honom och giva honom gisslan, sådan att han är trygg och säker, och svärja denna ed som förut är sagd. Och konungen skall i varje land och lagsaga lova, att han skall hålla alla sina eder till dem, som han svor i Uppsala, då han först togs till konung.

§1. Nu skall han rida medsols genom sitt land. Då skola de som bo i Upplands lagsaga följa honom genom sin lagsaga till Strängnäs. Där skola södermännen taga emot och möta honom med lejd och gisslan och följa honom till Svintuna. Där skola östgötarna möta honom med sin gisslan och följa honom genom sitt land till mitt på skogen Holaved. Där skola smålänningarna möta honom och följa honom till Junabäck. Där skola västgötarna möta honom med lejd och gisslan och följa honom till Romundeboda. Där skola närkingarna möta honom och följa honom genom sitt land till Uppbåga bro. Där skola västmännen möta honom med lejd och frid och följa honom till Östens bro. Där skola upplänningarna möta honom och följa honom till Uppsala.

§2. Då är denne konung lagligen kommen till land och rike, och har ridit sin eriksgata. Han är vald såsom lagen säger och har med ed och ord gjort sina land och landens män allt det som han är skyldig dem och de det de äro honom skyldiga att göra[2].

Lagen föreskriver endast var gisslan och lösen ska ske, ingenting om färdvägen. De exakta platser som skulle passeras varierade genom tiderna. Magnus Erikssons landslag tillkom endast 200 år innan valkungadömet slutligen avskaffades av Gustav Vasa och därmed satte eriksgatans politiska betydelse ur spel. Sannolikt fanns eriksgatan under lång tid och i olika former och syftet var att få kungavalet bekräftat."

 

Vackraste milsten

Den vackrast bevarade milstenen ? Ja, enligt dom som tittat på milstenarna i vår bygd så är det utan tvekan den som står i Bråten, strax norr om vägen från Slottsbol som mynnar ut på gamla E6. Det är också lika med ca 1 km söder om fastigheten Orrkullebäcken.

Tyvärr står milstenen swå till att den inte kan tillgängliggöras för en bredare publik vilket är väldigt, väldigt synd eftersom hela stenen och inristningen är så fin.