Eva-eken

Det var på 2004 års ”Gränsbygdsdagar”, vårt två dagars evenemang som arrangerades första helgen i augusti som vår praktfulla ek fick sitt namn.

Den fick det efter den person, Eva Matsdotter, som enligt traditionen skall ha planterat den lilla plantan som nu 200 år efteråt är ett alldeles fantastiskt praktexemplar av ädellövträdet eken.

Holger Zackrisson satte fast informationslappen om Eva-eken som symbol för namndopet, medan Ulf Sandberg assisterade.