Gårdsjö såg, hyvleri - Skogsbygdens industricentrum

                   Torvströfabriken  

Fakta om torv

 

Allmän text om området

Detta är området där Gårdsjön slutar och där vägen mellan Gårdsjö och Åsebol går över bron. Gårdsjön övergår i dammen vid dammluckan vid det som blir Åsebolsbäcken.

Detta område är platsen för skogsbygdens industris födelse. Här fanns kvarn, vadmalsstamp, såg, hyvleri, brädgård, ångmaskin, torvbrytning och torvströfabrik och boningshus med garage samt inte minst kraftstation.

 

Det är nog vår bygds viktigaste kulturhistoriska område.

När allt var igång uppgick antalet på lönelistorna till långt över hundra man.

 

Marken ägs av Svenska kyrkan, Skara stift och är ett stiftsreservat.