Högsåsen fjärilparadis

Ett paradis för fjärilar

Det var efter hösten år 2006 vi glatt kunde konstatera att antalet olika arter av fjärilar var extra stort på Högsåsen.

Så här skrev vi:

Nu visar det sig att vårt Högsåsen också är en plats som fjärilar älskar.
Sakkunniga i Naturskyddsföreningen har under sommaren inventerat fjärilsbeståndet. Resultatet är mycket roligt för oss och alla andra som gillar biologisk mångfald.

Under de tillfällen som inventeringen pågick påträffades inte mindre än 31 olika fjärilsarter.
Ett mycket, mycket stort antal.
Allt som allt finns 120 olika arter i Sverige och i det antalet inräknas då de mycket speciella arter som håller till utmed kusten och i inlandet i norr.

Ingen i och runt om Naturskyddsföreningen vet något annat ställe som kan uppvisa en sådan artrikedom på fjärilar.

Visst är det fascinerande – och något för oss alla att fundera över.
Hur visar vi bäst upp denna sida av vårt Högsåsen ?
Och vad skall vi göra för att bevara alla arter.
För att säga det sista – kan vi göra något för att det skall bli fler arter …

Spännande !?