Industriverksamhet runt Unden

Hit kommer du om du klickat på någon av rubrikerna:

Båttrafik på Unden

Unden, timmerflottning

Unden, tjärtillverkning

 

 

Sjön Unden användes långt in på 1940-talet för industriell verksamhet, men ändå är det ingen särskild spridd kunskap.

Industriverksamheten är kopplad till byggandet av Göta kanal, vid tiden 1810 ungefär, då Unden avvattnas via Edsån och Edsforsarna som i sin tur rinner ut i Viken – Göta kanal.

 

Allt detta berättas utförligt om i skriften ”Edet – gården och industrierna vid Edsforsen i Undenäs socken”. Utgiven år 1995 i samband med restaureringen av kvarnen och benstampen vid gården Edet.

 

Wikenros skrift går noggrant igenom utvecklingen av industriverksamheten vid Edet – kvarn, såg, hyvleri m.m..

 

Om båttrafiken kan sägas att Unden började trafikeras i slutet av 1800-talet av två segelbåtar vid namnen Hjälma och Törestubben.

De föste ihop samlingar av törestubbar som lagts upp på olika platser runt sjön. En törestubbe är en tallstubbe som stått något år sedan resten av trädet kapats ner så att veden i stubben mättats med tjära.

Törestubbarna användes sedan i den tjärfabrik som fanns i Edet.

 

Sjön har också använts för att flotta timmer.

Runt sjön finns olika flera naturliga hamnar, medan andra anlas och gjordes i ordning för att bli lagerplats för timmer.

Det sägs också att om mannarna vid flottningen överraskades av hårt väder, så la man sig i lä vid Pjungserudsbäck bakom Pjungserudsholmarna. Där fanns också en övernattningsstuga – sk. Flottarstugan.

Timret flottades ned till Edet för sågning eller togs via järnvägen som fanns ner till pappersbruket i Sätra.

 

Senare in på 1930-talet flottades nästan allt virke från Göta kanalbolagsskogen Kilen vid Västansjö till Edet för sågning. Då var det bogserbåt med råoljemotor som gällde. Båten kallades för Korpen – den var svart. Så följdriktigt döptes båten om när den ommålades viot till Måsen.

Båten ägdes av Göta kanalbolaget.