Jon i Kojebolet

Göstas Jon, alias Johannes Gustavsson alias Jon i Kojebolet

 

 

Göstas Jon, alias Johannes Gustavsson alias Jon i Kojebolet med hustru Johanna, född Olofsdotter.

Jon blev bekryktad genom sin notoriske tjuvjakt i våra bygder.

Han rörde sig i skogarna mellan Vänern och Vättern och kände till alla skrymslen och vrår lika bra som sin egen bakficka.

Johnnes var född 14 januari 1845 i Högshult men kom sedan till Sörhult som är en intäkt under Ullsandsmo. Här bodde han fram till 1892, då hela familjen flyttar till Slottsbol. Detta år har han 6 barn, 4 döttrar och 2 söner.

 

 

Det är en riktig ära att kunna visa Jons mynningladdare stående vid hans pass. Det som kom att heta Jonspasset. Det ligger en bit väster om Åsebol.