Gamla kolarplatser med bottnar, kojor m.m.

 

Vår bygd och skogen rymmer massor av gamla kolbottnar och rester av kolarkojor – som minner om den kolning som förr var en naturlig del av skogsbruket.

Kolningen gav möjlighet till en extra inkomst och det var naturligtvis mycket välkommet, och nödvändigt hos många.

 

 

Kvarnfallet – där föreningen rest sin mila är en gammal kolbotten.

Kvarnfallet – cirka 50 m från nuvarande mila finns en mycket stor botten. Här finns också tydliga rester av en koja som är byggd mot berget.

 

Vägen Åsebol – Rönningebotten. Kanske den bäst bevarade kolarkojan.

 

Narven – ute på udden finns en stor kolbotten som syns relativt bra.

 

Skrabbavägen – alltså mellan Gårdsjövägen och Slottsbol på höger hand en bra bit efter Lottas backstugeruin syns resterna efter en koja.

 

Innan Stene räknat från Slottsbol på vänster hand alldeles intill vägen.