Kvarnfallet

 

 

Blev det snyggt eller blev det snyggt


Februari 2009

Kvarnfallsdammen är färdiggrävd – och resultatet överträffar allt. Området – som alltså ligger ovanför vattenfallet – har röjts, avverkats, finjusterats och som sagt grävts.

Runt hela området ända bort till inflödet syntes för det mesta var gamla vattennivån gick. Dammen blev till formen ungefär som en njure med ett par utskjutande landremsor.

Marken har jämnats till, berget har grävts fram på ett par sidor.
Ja, det har blivit så oerhört fint…

Tanken är att ha ett ordentligt vindskydd plus ett flertal bänkar utmed dammsidorna.

Kvar att göra är byggnationen av dämbolet som skall reglera vattennivån i dammen. Det kommer att byggas där det gamla satt.

Bildtext
Grävningen av den gamla kvarndammen vid Kvarnfallet är klar – och området har blivit så fint så fint.
Och än bättre självklart med växtlighet och bänkar och vindskydd m.m.

 

 

 

Två bilder från Kvarnfallet påsken 2009

 

Foto: Jan-Christer Wahlbäck.