Kvarnstensberget

 

Uppgifterna om kvarnstensbrottet i Kvarnstensberget är knapphändiga.

Martin Henningsson skriver i Hova-Älgaråsboken, den stora från år 1973, om fenomenet och berättar en rätt svulstig historia. Det skulle ha varit på 1700-talet, någon gång, som några personer startade upp brytningen som sas det skulle bli så lönande att oxarnas ok skulle ha silverspännen.

Henningsson skriver att kvarnstenar gjordes iordning och såldes, men när de användes skulle de varit för hårda. Det innebar att säden brändes när stenarna malde säden.

 

En annan uppgift finns i Barrudsboken gjord år 1984 och sammanställd av Ulf Drake och Alf Gunnarsson.

De har samma uppgifter som Henningsson med tillägget att ett stickspår planerades mellan Gårdsjö och Kvarnstensberget.