Orkidéen Skogsfruns blomma

 

Denna orkidée som tillhör de mer mytomspunna omnämns i Barrudsboken, utgiven av Barruds byalag år 1984. Där står citat "i trakten av Barrud" har man hittat ett exemplar. Några närmare uppgifter står inte.

Denna blomma blommar ungefär vart tionde år och den är mycket anspråkslös. Den är en saprofyt vilket innebär att den lever på förmultnande växtdelar ochde saknar i regel klorofyll. På latin heter den Epipogium aphyllum.

Det sägs att den dyker upp någon annanstans än där den senast växte och att den givet upphov till många funderingar och frågor - vem hittar den härnäst och var ...

Sök gärna på Google och läs mer samt titta på bilderna på denna märkliga växt.