Stavastugan

 

Är detta kommunens äldsta hus ? Flera menar att det är så - att Stavastugan i Åsebol är äldsta byggnaden.