Tjärgravar o gropar

 

 

Motorp – mycket, mycket fin

Högsåsen – på karta står tjärgrav ungefär där vägen till Gårdsjö går

Slottsbol – strax efter stora korset på vägen ner mot Sjötorp vänster sida. Skall vara fem stycken

Backstugeruinen nere vid Kvarnfallet – är rensad och syns tydligt

Morfarskärret – lång och fin och tydlig

 

 

Betydligt fler finns så klart och en inventering bör göras, konstaterar föreningen vintern år 2009.