Vadmalsstampen vid Gårdsjö kvarn

Vår bygd har två områden som av olika orsaker betytt mycket för den industriella verksamheten och utvecklingen. Områdena ligger ungefär där Gårdsjön går över i bäck o vattensystemet som blir Åsebolsbäcken.

Vadmalsstampen låg en bit nedanför mot Åsebol i samma område som de gamla dammarna och kvarnarna och där den gamla sågen låg.

Vadmalstyg tillverkades förr industriellt av ylletyg som ordnades i buntar. De las i stora kar för att under viss tid bearbetas av kraftiga hammare drivna med vattenkraft allt medan varmt vatten östes i karen.

Stampen finns dokumenterad i vattendom, nr 297, av år 1845 Skaraborgs läns HöfdingeDöme.

Olle i Kroken var en som skötte stampen.

 

Läs mer om vadmalsstamp här wikipedia.

Här finns en skiss över hur en vadmalsstamp kunde se ut. Klicka här.